DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

An Dương Vương

584 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.

Thục phán

An Dương Vương


NGUỒN GỐC

An Dương Vương

An Dương Vương , tên thật là Thục Phán - là người lập nên nước Âu Lạc, nhà nước thứ hai trong lịch sử Việt Nam sau nhà nước Văn Lang (tồn tại từ khoảng 208 TCN đến 179 TCN, tức là gần 30 năm). 

Có giả thuyết cho rằng gia đình Thục Phán là hậu duệ của các vua Khai Minh nước Thục thời Chiến Quốc, chạy về phía Nam để tránh bạo loạn vào cuối thời Chiến Quốc và khi nhà Tần nổi lên.


LẬP QUỐC

Nhà nước Âu Lạc

Vua Hùng có người con gái nhan sắc tuyệt vời tên gọi là Mỵ Nương. Vua nước Thục nghe tin, sai sứ cầu hôn. Nhưng Vua Hùng từ chối. Không lấy được nàng, Thục Vương căm giận, dặn lại con cháu phải chiếm lấy Văn Lang. Đời cháu của Thục Vương là Thục Phán mấy lần đem quân sang đánh nước Văn Lang nhưng đều bại. Hùng Vương nói: “Ta có sức thần, nước Thục không sợ hay sao?” Bèn chỉ say sưa yến tiệc không lo việc binh bị. Bởi thế, khi quân Thục lại kéo sang, vua Hùng còn trong cơn say. Quân Thục đến gần, vua Hùng trở tay không kịp phải bỏ chạy rồi nhảy xuống sông tự tử. Tướng sĩ đầu hàng. Thế là nước Văn Lang mất. Giáp Thìn, năm thứ 1 [257 TCN], Thục Phán đã thôn tính được nước Văn Lang, đổi quốc hiệu là Âu Lạc


Xây thành Cổ Loa

An Dương Vương với công lao dựng nước: Xây thành, chế nỏ, đánh giặc


Xây Thành

Kế tục sự nghiệp của các vua Hùng, sau chiến thắng trước quân Tần, An Dương Vương quyết định dời đô về vùng đồng bằng để ổn định cuộc sống nhân dân. Thục Phán đã cho quân dân ngày đêm xây đắp Thành Cổ Loa. Thành xây nhiều lần nhưng đều đổ. Sau có thần Kim Quy hiện lên, bò quanh bò lại nhiều vòng dưới chân thành, An Dương Vương bèn cho xây theo dấu chân Rùa vàng. Từ đó, thành xây không đổ nữa. An Dương Vương cũng phát triển thủy binh và cho chế tạo nhiều vũ khí lợi hại, tạo lợi thế quân sự vững chắc cho Cổ Loa.


Chế Nỏ

Khi Rùa Vàng từ biệt ra đi, nhà vua đã bày tỏ băn khoăn “nếu có giặc ngoài thì lấy gì mà chống?” Được Rùa Vàng giúp đỡ lấy vuốt rùa làm lẫy. Một trong những thủ lĩnh Văn Lang là Cao Lỗ, đã giúp An Dương Vương chế tạo nỏ liên châu. Ông ra lệnh cho cấp dưới ra sức huấn luyện cho hàng vạn binh sĩ ngày đêm tập bắn nỏ. Bộ cung Âu Lạc thời bấy giờ vang danh khắp nơi là bất khả chiến bại, được xưng tụng sánh ngang với kỵ mã nhà Tần, nỏ liên châu trở thành thứ vũ khí thần dũng vô địch của nước Âu Lạc.

Đánh giặc

An Dương Vương đánh thắng quân Triệu Đà nhờ: Thành ốc kiên cố, có nỏ thần kì diệu, có tinh thần cảnh giác cao độ. Sau đó, Triệu Đà dùng kế nội gián bằng cuộc kết hôn giữa con trai mình, Trọng Thủy, và con gái An Dương Vương là Mỵ Châu. Về sau, Trọng Thủy dụ dỗ Mỵ Châu đòi xem nỏ thần, Trọng Thủy nhân đấy bẻ hỏng cái lẫy nỏ, rồi lập tức sai người về báo tin cho Triệu Đà. Sau khi nắm được bí mật quân sự của An Dương Vương thông qua con trai, Triệu Đà đã thành công trong việc chinh phục Âu Lạc, buộc An Dương Vương bỏ chạy và tự tay giết chết Mỵ Nương.


AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ NHỮNG SAI LẦM

#01

Không quan tâm đến củng cố lực lượng, ỷ vào sức mạnh của nỏ thần

#02

Không nhìn thấu được hành động cầu hòa của giặc, bằng lòng gả con gái cho giặc, cho ở rể.

#03

Chủ quan, khinh địch, lơ là, mất cảnh giác, ngủ quên trong chiến thắng.

Nguồn sưu tầmThuc Phan

An Duong Vuong


ORIGIN

An Duong Vuong

An Duong Vuong, whose real name is Thuc Phan, was the one who founded Au Lac, the second government of Vietnam history after Van Lang (existed from about 208 B.C. to 179 B.C., nearly 30 years).

There is a theory that Thuc Phan’s family was the descendants of King Khai Minh from Shu State in the Warring States Period, who fled to the South to avoid the war at the end of the Warring States Period and at the beginning of the Qin dynasty.

THE ERA OF FOUNDATION

Au Lac

Hung King had a beautiful daughter named My Nuong. Hearing the news, the king of Shu state sent an emissary for a proposal. But Hung King refused. Unable to marry the princess, King Shu (Thuc) got furious and told his descendants to invade Van Lang. Thuc Phan was one of King Shu’s descendants who made many attempts to invade Van Lang but all failed. Hung King said, “I have the god’s power. Shouldn’t Shu State be afraid?”. Therefore, he got intoxicated with fest and ignored preparing the army. When Shu soldiers approached, Hung King could not back up so he ran away and jumped into river in suicide attempt. Generals surrendered. Van Lang was invaded. In 257 B.C., Thuc Phan dominated Van Lang, then changed its name to Au Lac.


The construction of Co Loa Citadel

Contribution of An Duong Vuong: Built the citadel, created the crossbow, fought against invaders

Build the citadel

Succeeding in the career of Hung King, after the victory against Qin troops, An Duong Vuong decided to choose a plain for the new capital to provide people with a more stable life. Thuc Phan ordered his army and residents to build the Co Loa Citadel day and night. However, no matter how many times the citadel was built, it always ended up collapsing. One day, the Golden Turtle showed up and crawled many times around the foot of the citadel. An Duong Vuong ordered his people to build the citadel based on the turtle’s footprint. Since then, the citadel never fell again. An Duong Vuong also developed the navy and got many powerful weapons made, which created a solid military advantage for Co Loa.

The crossbow creation

When the Golden Turtle left, the king was greatly concerned, ‘What do we use to fight the invaders when they come?’. Then the Golden Turtle gave him one of its claws to make the trigger of the crossbow. One of the leaders of Van Lang, Cao Lo, helped An Duong Vuong create the Liên Châu crossbow. He ordered his subordinates to train thousands of soldiers to practice using crossbows. The archers of Au Lac at that time were said to be invincible and as notorious as the cavalry of the Qin dynasty. The crossbow became the divine weapon of Au Lac


Fight against invaders

The victory of An Duong Vuong over Trieu Da was through the solid citadel, the magical crossbow and a high vigilance. After that, Trieu Da came up with a strategy using his son (Trọng Thủy) as a spy through his marriage with An Duong Vuong’s daughter - Mi Chau. Later, Trong Thuy persuaded Mi Chau to show him the crossbow. Then, he broke the trigger, and reported to Trieu Da immediately. After getting the military secret of An Duong Vuong from his son, Trieu Da succeeded in conquering Au Lac. An Duong Vuong was forced to leave. Then he killed his daughter for her treachery.


AN DUONG VUONG AND HIS MISTAKES

#01

Ignore reinforcement, rely too much on the power of the crossbow.

#02

Unable to see through the real purpose of the enemy’s peace requirement; willing to marry his daughter to the enemy and let the husband to live in the residence of his’s wife family.

#03

Ignorant, contemptuous, negligent, careless, and rest on his laurels too soon.

Collected source


Elite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC