DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Mỵ Châu - Trọng Thuỷ

1317 lượt xem

15 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.Truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy

Hai nhân vật chính trong truyện

Trọng Thủy là con trai của Triệu Đà đồng thời là hôn phu của Mị Châu Công chúa phò mã nước Âu Lạc. Theo truyền thuyết thì Trọng Thủy dỗ Mị Châu để xem trộm nỏ thần, rồi ngầm bẻ gãy lẫy nỏ (làm từ móng của thần Kim Quy)


Mị Châu là con gái của An Dương Vương, vua nước Âu Lạc. Sau đó được gả cho Trọng Thủy. Đằng sau tình duyên Mỵ Châu – Trọng Thủy là cả một âm mưu thôn tính thâm hiểm của Triệu Đà để chiếm được nước Âu Lạc


Mị Châu – Trọng Thủy là bài học lịch sử về tinh thần cảnh giác với kẻ thù và cách xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa việc riêng và việc chung, giữa việc nhà với việc nước, giữa cá nhân với cộng đồng. Truyện cũng giải thích nguyên nhân dẫn đến việc mất nước Âu Lạc trong lịch sử mang đậm màu sắc của những câu chuyện truyền thuyết.


Sau nhiều lần đánh chiếm Âu Lạc bất thành, Triệu Đà giảng hòa và âm mưu gả con trai là Trọng Thủy cho con gái An Dương Vương là Mỵ Châu. An Dương Vương muốn giữ mối hòa hảo, cũng bằng lòng và cho Trọng Thủy đến gửi rể trong cung nhà vua.


Trọng Thủy yêu quý vợ, nhưng không quên lời cha dặn dò. Một hôm, nhân ngồi nói chuyện, Trọng Thủy xin Mị Châu đưa cho xem chiếc nỏ thần. Mị Châu vô tình, lấy cho chồng xem. Chàng lừa dịp trộm móng rùa, làm lẫy giả thay vào. 


Trọng Thủy về nước, dâng móng rùa cho cha. Triệu Đà tức thì cất quân đánh Âu Lạc. Nghe tin, An Dương Vương vẫn ung dung ngồi đánh cờ không chút lo âu, yên trí có nỏ thần. Nhưng lúc giặc kéo đến đông nghịt, đưa nỏ thần ra bắn, thì không có màu nhiệm như trước nữa. An Dương Vương chỉ kịp nhảy lên ngựa cùng người con gái yêu, bỏ thành chạy về phương Nam.


Vào thành, Trọng Thủy không thấy Mị Châu đâu, nhớ lời dặn ngày trước, cứ theo vết lông ngỗng, đuổi theo tìm người yêu. An Dương Vương chạy đến núi Mộ Dạ (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) gần bờ biển, nghẽn đường, thì tuyệt vọng gọi thần Kim Quy lên cứu. Thần Kim Quy bỗng hiện lên mặt nước, bảo “Giặc ngồi sau lưng nhà vua đấy”. An Dương Vương ngoảnh lại. Trong chốc lát, vua hiểu hết cơ sự, rút gươm chém đứa con gái phản bội, rồi nhảy xuống biển, tự tận.

Trọng Thủy đến nơi, thấy thi hài Mị Châu, ôm chầm lấy, khóc than thảm thiết, rồi đưa về an táng ở Loa Thành. Nỗi nhớ thương không hề nguôi. Cuối cùng chàng nhảy xuống giếng sâu, nơi người yêu thường lấy nước tắm. Vì tình thực mà phải thác oan, máu của Mị Châu chảy hòa cùng nước biển. Loài trai nuốt lấy, sinh ra một thứ ngọc. Ấy là ngọc trai. Những loại ngọc này đem rửa ở nước giếng Loa Thành, nơi Trọng Thủy trẫm mình thì sáng thêm.


HÌNH ẢNH NGỌC TRAI - MỊ CHÂU

Ngọc trai – sự hóa thân của Mị Nương: Trước khi bị cha chém đầu nàng đã khấn“Thiếp là phận gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù”. Sau khi nàng chết máu chảy xuống biển, trai sò ăn được đều biến thành hạt châu.

==> GIẢI OAN CHO MỊ NƯƠNG


HÌNH ẢNH GIẾNG NƯỚC - TRỌNG THỦY

Giếng nước – tấm gương phản chiếu những lỗi lầm của Trọng Thủy:

Sau khi Mị Châu chết, Trọng Thủy vô cùng thương xót, khi đi tắm nhìn xuống giếng tưởng thấy bóng dáng Mị Châu nên đã lao đầu xuống giếng mà chết. Người đời sau mò Ngọc Trai ở biển Đông lấy nước giếng này rửa thì càng sáng.

==> SỰ THỨC TỈNH CỦA TRỌNG THỦY


Nguồn sưu tầm
The legend of My Chau & Trong Thuy

The two main characters


Trong Thuy was the son of Trieu Da and the husband of Mi Chau, the princess of Au Lac. According to the legend, Trong Thuy asked Mi Chau to let him see the divine crossbow, and then secretly break the trigger which was made of the Golden Turtle’s claw.


Mi Chau was An Duong Vuong’s daughter, the King of Au Lac. She then got married to Trong Thuy. Behind the love story of Mi Chau and Trong Thuy lies Trieu Da’s covert annexation plan of Au Lac.


The story of Mi Chau & Trong Thuy is a historic lesson of vigilance of the enemy and the right actions to the incidents between the private and public affairs, the household and national issues, as well as the individuals and the community. The reason for the loss of Au Lac in the history is also legendarily and mythically described.


After many failed attempts to dominate Au Lac, Trieu Da pacified and sent his son, Trong Thuy to the hand of Mi Chau, the daughter of An Duong Vuong, for marriage. Desiring to save the peace, An Duong Vuong consented to it and let Trong Thuy live in his palace.


Trong Thuy loved his wife, but he never forgot his father’s request. One day, in a conversation, Trong Thuy asked Mi Chau to show him the magic crossbow. With innocence, Mi Chau showed it to her husband. Trong Thuy took the opportunity to steal the claw, and put the fake trigger instead.


After that, Trong Thuy came back to his country and gave his father the claw. Trieu Da waged war on Au Lac immediately. On hearing the news, An Duong Vuong was still leisurely playing chess without worries because he had the crossbow. However, when the massive troops arrived, the crossbow lost its magic. An Duong Vuong only managed to jump on the horse with his beloved daughter and head for the South, leaving his citadel behind.


Entering the citadel, Trong Thuy found Mi Chau nowhere. Recalling her instructions, he followed the marks of the feathers. An Duong Vuong fled to Mo Da Mount in Yen Thanh district of Nghe An province which was near the sea. Reaching the dead end, he desperately called the Golden Turtle for help. The Turtle showed up and said, "The enemy is behind you!". An Duong Vuong turned his head. In a moment, the King realized the reality, unsheathed his sword to cut off the traitor's head, and then jumped into the sea to end his life.


When Trong Thuy arrived and found Mi Chau, he hugged his wife and burst out into tears, then buried her in the Co Loa citadel. Unable to get over the grief, Trong Thuy eventually jumped into the well where his wife usually took water. Having become a traitor because of pure love, Mi Chau's blood mingled with the sea. When the oysters swallowed it, a kind of precious pearls was born. If they are washed by the water in the well at Co Loa citadel, where Trong Thuy jumped in, they will become brighter.


THE PEARLS - MI CHAU

Pearls - the incarnation of Mi Chau: Before being beheaded by her father, she said, "I was born to be a woman. If I had any intention of betraying my father, I would turn to dust after death. If my loyalty was deceived, I would turn into pearls to wash away the grudge." After her death, her blood which dropped in the sea and was eaten by molluscs all turned into pearls.

⇒ Mi Chau has been exculpated


THE WELL - TRONG THUY

The well - the reflection of Trong Thuy's mistakes:

After the death of Mi Chau, Trong Thuy felt great sorrow for her. When he was washing his face at the well, he believed that he saw the image of Mi Chau on the water, so he plunged into the well and died. After taking those pearls from the South China Sea, Vietnamese descendants take water from the well and wash the pearls to make them brighter.

⇒Trong Thuy has realized his mistakes.


Collected Source 
Elite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC