DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Thánh Gióng

1219 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.Thánh Gióng

------- Phù Đổng Thiên Vương------


(Sóc Thiên Vương) hay còn gọi là Thánh Gióng là một nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam, một trong bốn vị thánh mà người Việt gọi là Tứ bất tử trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ông được xem là tượng trưng cho tinh thần chống ngoại xâm và sức mạnh tuổi trẻ.


Có nhiều truyền thuyết về Thánh Gióng nhưng trong đó có 1 truyền thuyết mà vẫn được lưu truyền đến ngày nay.


Đời (vua) Hùng Vương thứ Sáu, nước Tàu ở phía Bắc chỉ muốn sang chiếm nước Nam ta. Vua Hùng hiện ra dạy sai người đi khắp nước mời thần xuống giúp chống giặc. 


Bấy giờ ở làng Phù Đổng, tỉnh Bắc Ninh ngày nay, có một người đàn bà đã 60 tuổi. Một hôm bà ra đồng ruộng thấy có một vết chân rất to lớn, bà đặt chân vào thì khi về nhà bà có thai. Bà sinh được một con trai và đặt tên là Gióng. Gióng lên ba tuổi mà không biết nói.


Một hôm vua Hùng sai người đi tìm người tài giỏi ra đánh giặc. Gióng tự nhiên nói với mẹ mời sứ giả đến. Gióng bảo sứ giả về đúc một con ngựa sắt và một thanh gươm sắt, đưa đến cho chàng đi giết giặc. Bấy giờ Gióng vươn vai thành người lớn, ăn biết bao nhiêu cơm, thịt cũng không no, mặc quần áo rộng cỡ nào cũng thấy chật.


Sứ giả về tâu lại sự việc với vua. Khi đã đem ngựa và gươm sắt đến, Gióng đội mũ, cầm gươm phóng lên ngựa sắt, xông ra trận như bão táp, đi đến đâu Gióng cũng chém giặc như chém cỏ rác. Khi gươm bị gãy, Gióng nhổ các bụi tre bên đường quăng ném vào quân địch.


Đánh tan giặc, Gióng thẳng bay lên núi Sóc, trút bỏ quần áo lại rồi bay thẳng lên trời. Ngày nay còn thấy các hồ ao là dấu vết chân ngựa sắt để lại. Khu rừng giặc bị đốt cháy còn mang tên là rừng Cháy. Người dân lập miếu thờ Gióng gọi là thánh Gióng đã hóa thân cứu dân Việt.


Để tưởng nhớ công đức của Ngài Gióng, tại chân núi Sóc, nơi Thánh Gióng dừng ngựa trước khi bay về trời, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ và mở hội hàng năm từ ngày mồng 6 đến ngày mồng 8 tháng giêng Âm lịch.


Nguồn sưu tầm
Saint Giong

------- Heavenly Prince of Phu Dong-------


Soc Thien Vuong known as Saint Giong is a Vietnamese legendary character and one of the four gods that is called Four Immortals in Vietnamese folk belief. He is the symbol of Vietnameses’ determination to fight against invaders and the strength of youngsters.


Although there are many versions of Saint Giong’s legend, there is one version that still exists until today.


In the reign of King Hung VI, the old China in the Northern land wanted to invade our country. The old King Hung showed up and said that they had to seek for a god that would help them fight the enemy.


At that time, in Phu Dong village that is in Bac Ninh province nowadays, there was a 60-year-old woman. One day, when she came to the paddy field and saw a giant footprint, she put her foot on and became pregnant after that. She gave birth to a boy and named him Giong. Giong could not speak even when he was three.


One day, King Hung VI sent his men to find talented people to defeat the enemy. Suddenly, Giong told his mother to invite the emissary to their house. Giong asked the emissary to give him an iron horse and an iron sword for fighting. After that, Giong grew up into an adult. Tons of food would not make him full, and no clothes could fit him very long.


The emissary came back and told his King. When the iron horse and sword arrived, Giong wore the helmet, took the sword, jumped on the horse and went to the battlefield like a storm. Wherever he passed, the enemy dropped like flies. When the sword broke, Giong picked up some bamboo bushes on the side of the road to slap the enemy.


After defeating the enemy, Giong flew to the top of Soc Mount, left his clothes and flew up the sky. Nowadays, many lakes and ponds are believed to be the footprints of the iron horse. The forest burned by the enemy is also called Rung Chay (Burned Forest). People built a temple to worship Giong, called him Saint Giong, a god who incarnated into a human to save Vietnamese.


For remembrance of Saint Giong’s effort, at the foot of Soc Mount where Saint Giong left his horse before coming back to the sky, local people built a temple and had a festival for celebration from 6th to 8th January in the lunar calendar annually.

Collected source


Elite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC