DJC

Số một và Duy nhất

Hồi Hoàng - 1151 lượt xem

- 10 phút để đọc


Số một và Duy nhất

Bạn không phải là số 1, bạn là duy nhất mà thôi. Có một sự khác biệt lớn lao giữa số 1 và duy nhất.

Số 1 khiến cho bạn lao đi và quên mình là ai. Duy nhất giúp bạn chậm lại, đi vào bên trong, quan sát tâm thức và nhận biết.

Số 1 là cái ở bên ngoài. Duy nhất là bản thể bên trong bạn, luôn có sẵn đó, và chờ bạn đánh thức.

Chia sẻ từ VietCoach

Nguồn ảnh: Internet