DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Quan sát bản thân

| 1610 lượt xem | Hồi Hoàng

Quan sát bản thân

Bạn chẳng bao giờ bận tâm tới việc quan sát chính mình?

Bạn phải bắt đầu quan sát thân thể bước, ngồi, đi ngủ, ăn... Bạn nên bắt đầu từ cái vững chãi nhất vì nó là dễ hơn. Và rồi bạn nên chuyển sang các trải nghiệm tinh tế hơn. Bạn nên bắt đầu quan sát các ý nghĩ. Và khi bạn trở thành chuyên gia trong quan sát ý nghĩ, bạn nên bắt đầu quan sát cảm giác. Sau khi bạn cảm thấy rằng bạn có thể quan sát cảm giác của mình, bạn nên quan sát tâm trạng của mình, cái thậm chí còn tinh tế hơn cả cảm giác, và cũng mơ hồ hơn.

Điều kì diệu của quan sát là ở chỗ khi bạn đang quan sát thân thể, người quan sát của bạn trở nên mạnh hơn; khi bạn đang quan sát ý nghĩ, người quan sát của bạn trở nên mạnh hơn nữa; khi bạn quan sát cảm giác, người quan sát của bạn trở nên còn mạnh hơn nữa. Khi bạn quan sát tâm trạng của mình, người quan sát mạnh đến mức nó có thể vẫn còn là chính nó - quan sát chính mình, hệt như ngọn nến trong đêm tối không chỉ chiếu sáng mọi thứ quanh nó mà còn chiếu sáng chính bản thân nó nữa. Việc tìm ra người quan sát trong thuần khiết của nó là thành tựu lớn nhất về tâm linh, vì người quan sát trong bạn là chính tâm thức thuần khiết của bạn, người quan sát trong bạn là cái bất tử của bạn.

Quan sát là quá trình vĩnh viễn; bạn bao giờ cũng cứ trở nên ngày một sâu sắc hơn, nhưng bạn chẳng bao giờ đi đến tận cùng nơi bạn có thể nói “Ta đã có được nó.” Trong thực tế, bạn càng đi sâu hơn, bạn càng trở nên nhận biết hơn rằng bạn đã đi vào trong quá trình vĩnh hằng - chẳng có bắt đầu mà cũng không kết thúc.

Nhưng bạn vẫn đang chỉ quan sát người khác; bạn chẳng bao giờ bận tâm tới việc quan sát chính mình.

Mọi người đều đang quan sát - đó là quan sát hời hợt nhất - điều người khác đang làm, cái người khác đang mặc, trông họ thế nào. Mọi người đều quan sát; quan sát không phải là cái gì mới được giới thiệu trong cuộc sống của bạn. Nó chỉ phải làm sâu sắc hơn, chuyển khỏi người khác và hướng mũi tên vào cảm giác, ý nghĩ, tâm trạng bên trong của bạn - và cuối cùng vào bản thân người quan sát.

Tất cả các bạn đều biết quan sát, cho nên không có vấn đề về việc học nó, đấy chỉ là vấn đề thay đổi đối thể của việc quan sát. Đem việc quan sát vào quan sát chính mình.

Chia sẻ từ VietCoach

Nguồn ảnh: Internet