DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bài 2.4: Cách để nhận biết điểm mạnh trong tính cách

| 2571 lượt xem | Nguyễn Thị Viên

Bài 2.4: Cách để nhận biết điểm mạnh trong tính cách


Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:

 1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

 2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

 3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

 1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

 2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

 3. Chuẩn bị sổ / máy note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

 • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân

 • Tác giả: Kênh Youtube Confident Kids Program

 • Cộng tác viên dịch: Trần Ngọc Trọng

 • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Bộ tư duy #Người cân bằng

 • Link tài liệu gốc: XEM NGAY

KNOW YOUR CHARACTER STRENGTHS 

CÁCH ĐỂ NHẬN BIẾT ĐIỂM MẠNH TRONG TÍNH CÁCH 


Is there more than 7 billion people in our world today? That 7 with 9 zeros after it! That's a lot of people. Every person is special and unique in his or her own way. There are no two people that look exactly alike, even identical twins have slight differences, no two people that like exactly the same things and are good at exactly the same things. We all have different strengths which means the things we are good at and all have different weaknesses which means the things we need to improve in. 


Hiện tại thế giới chúng ta có hơn 7 tỉ người. Đó là con số gồm số 7 cùng với 9 số không đằng sau nó! Quả là rất nhiều người. Mỗi người đều có sự đặc biệt và độc đáo theo cách riêng của mình. Không có hai người giống nhau hoàn toàn, ngay cả những anh em sinh đôi giống hệt nhau cũng đều có một chút khác biệt, không có hai người thích và giỏi những thứ giống hệt nhau. Tất cả chúng ta đều có những ưu thế khác nhau, là những lĩnh vực mà chúng ta giỏi hay tất cả đều có những điểm yếu khác biệt, thứ mà chúng ta cần cải thiện.


Something that makes us unique is our characters. Character strengths include things like Bravery, Kindness, Teamwork and Honesty. Social scientists have done a lot of research and found that there are 24-character strengths that people can have. And everyone has a different amount of each strength. For example, you might be very strong as fairness but need to work on forgiveness. Or you might be stronger at curiosity but need to grow in self-regulation, which means having self-control to do the right thing even when it's hard. Once we know our special combination of character strengths, we can use our special strengths to help others. 


Yếu tố khiến chúng ta trở nên khác biệt chính là tính cách của chúng ta. Ưu thế trong tính cách thường bao gồm những thứ như Dũng cảm, Tốt bụng, Làm việc nhóm và Trung thực. Các nhà khoa học đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu và phát hiện ra rằng có 24 điểm mạnh về tính cách mà con người có thể có. Và mỗi người đều có một điểm mạnh riêng biệt. Ví dụ, bạn có thể là người rất nghiêm chỉnh và khắt khe tuy nhiên đôi khi bạn cần có trong mình lòng vị tha. Hoặc bạn có thể là người có tính tò mò nhưng cần phải biết tự chủ, có nghĩa là biết kiềm chế bản thân để làm điều đúng đắn ngay cả khi gặp trở ngại. Một khi chúng ta nhận ra sự kết hợp đặc biệt từ các tính cách hữu ích của bản thân, chúng ta có thể sử dụng chúng để giúp đỡ người khác.


But does it mean that our strengths can’t change? The answer is no! We may be born with certain character strengths but the people around us like our teachers, family, friends can also affect our strengths. Our experiences and how we choose to use our strengths also changes them. Our character strengths are like the muscles we have. If you exercise every day, you can grow stronger and bigger muscles. Your character is the same. If you use them more, they will get stronger and bigger. Your body is also made up of many different muscle groups, your character is similar because it is composed of different characters. This means we can improve and whatever area in our character we choose! 


Nhưng có phải các thế mạnh của chúng ta không bao giờ thay đổi? Câu trả lời là không! Chúng ta có thể được sinh ra với một số điểm mạnh nhất định nhưng khi ở bên cạnh những người xung quanh chúng ta như giáo viên, gia đình, bạn bè, họ cũng có thể ảnh hưởng đến tính cách của chúng ta. Và các trải nghiệm, cách lựa chọn sử dụng thế mạnh của mình cũng sẽ ảnh hưởng tới điều này. Thế mạnh của chúng ta giống như các cơ bắp mà ta có. Nếu bạn tập thể dục hàng ngày, bạn có thể phát triển cơ bắp mạnh mẽ hơn và lớn hơn. Tính cách cũng tương tự, nếu bạn sử dụng chúng nhiều hơn, chúng sẽ trở nên bộc lộ rõ hơn. Cơ thể của bạn cũng được tạo thành từ nhiều nhóm cơ khác nhau, tính cách của bạn cũng tương tự vì nó bao gồm nhiều tính cách khác nhau. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể cải thiện bất kỳ lĩnh vực nào trong tính cách mà chúng ta muốn! 


For example, let's look at the character strengths, or in this case, character muscle, “gratitude”. Gratitude means we see the good things that are in our lives already and we say thank you for them. We can be thankful for things, people and opportunities we have. We can be thankful for blue skies and sunny weather, we can be thankful for a school or for having friends we can play with. By choosing to be grateful we will become more content and happier with our lives. Some people might naturally be more grateful than others but if you choose to train your “gratitude muscles” every day they will grow stronger. You can start by being thankful for the kindness your friend shows when they share their snacks with you and you can express gratitude by saying thank you. By putting gratitude into practice, you'll be happy and grateful. And did you know that people with more gratitude are healthier, happier, have more friends and even get better grades?


Ví dụ, chúng ta hãy xem xét thế mạnh trong tính cách ở trường hợp này là "lòng biết ơn". Biết ơn nghĩa là khi chúng ta gặp những điều tốt đẹp trong cuộc sống của và chúng ta nói lời cảm ơn vì chúng. Chúng ta có thể biết ơn về mọi thứ, về con người hay cơ hội mà chúng ta có. Chúng ta có thể biết ơn về bầu trời xanh và thời tiết nắng ấm, biết ơn về một ngôi trường hoặc vì có những người bạn mà chúng ta có thể chơi cùng. Lựa chọn về những điều tích cực sẽ khiến cuộc sống chúng ta trở nên tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Một số người sẽ cảm thấy tích cực nhiều hơn những người khác nếu bạn rèn luyện “cơ bắp biết ơn” hàng ngày, tính cách bạn sẽ hoàn thiện hơn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách cảm ơn sự tử tế mà bạn bè thể hiện khi họ chia sẻ đồ ăn nhẹ với bạn và bạn có thể bày tỏ lòng biết ơn bằng cách nói lời cảm ơn. Bằng cách thực hành lòng biết ơn, bạn sẽ hạnh phúc và thoải mái hơn. Và bạn có biết rằng con người sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn khi có nhiều bạn bè hơn và thậm chí đạt điểm cao hơn đúng không?


Those are lots of reasons to practice gratitude! So just like how we do exercise to make our bodies stronger, let's use our character muscles and make a character stronger, it will help us become better people and help the world become a better place. How will you use your character muscles today?


Đó là rất nhiều lý do để tỏ lòng biết ơn! Vì vậy, cũng giống như cách chúng ta tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh hơn, chúng ta hãy biết tận dụng ưu thế của bạn và bồi đắp chúng trở nên mạnh mẽ hơn, nó sẽ giúp chúng ta trở thành người tốt hơn và giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Bạn sẽ sử dụng thế mạnh của mình thế nào trong ngày hôm nay?


Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 

iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY