DJC

Bài 3.22: Cách để tìm ra công việc mang lại sự thỏa mãn

Thư viện số 100 năm - 2271 lượt xem

- 5 phút để đọc


 
 

Welcome to English Club - Thư viện 100 năm “Thân Tâm Tuệ” của DJC! Tặng Bạn giải pháp Học tiếng Anh kết hợp với Mô hình Phát triển bản thân DJ - Model giúp Nâng cao năng lực:
  1. Nghe Nói Đọc Viết & Dịch tiếng Anh.

  2. Thuyết trình thông qua Modeling “Học theo video mẫu”.

  3. Khai phóng nội lực để Thịnh vượng, Bình An & Hạnh phúc. 

Để tự học hiệu quả, tham khảo các bước sau:

  1. Chọn bài có nội dung phù hợp.

  2. Xem bản dịch song song khi nghe bài học.

  3. Chuẩn bị sổ note lại nội dung ý nghĩa.

Giới thiệu:

  • Đối tượng: Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Tác giả: Kênh Youtube The School of Life – Kênh chia sẻ ý tưởng về cách hiểu bản thân, cuộc sống.

  • Cộng tác viên dịch: Nguyễn Thị Dạ Thảo

  • DJ Model: #Bánh xe cuộc đời #Bộ kỹ năng #Sự nghiệp #Người cân bằng

HOW TO FIND FULFILLING WORK?

CÁCH ĐỂ TÌM RA CÔNG VIỆC MANG LẠI SỰ THỎA MÃN

The idea that work might be fulfilling, rather than just painfully necessary, is a strikingly recent invention. Open Dr. Johnson’s celebrated dictionary, published in 1755, and the word “fulfillment” doesn’t even appear. Nowadays, in a prosperous world, we don’t only expect to obtain money through our labor, but also, to a greater or lesser extent, expect to find meaning and satisfaction. It’s a big ask and helps to explain why so many of us have career crises often on a Sunday evening as the Sun begins to set. To help us on the quest for fulfilling work, there are six useful ideas:


Ý nghĩ về một công việc có thể giúp ta thoả mãn, thay vì chỉ là điều thiết yếu, chỉ mới xuất hiện không lâu. Mở thử cuốn từ điển đặc biệt của tiến sĩ Johnson, xuất bản năm 1755, mà xem, thì từ “thoả mãn” thậm chí vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ, trong một thế giới thịnh vượng thì con người không chỉ mong kiếm được tiền qua lao động, mà còn muốn tìm được ý nghĩa và sự thoả mãn trong công việc theo mức độ nào đó. Đây là một câu hỏi nặng nề và có thể lý giải tại sao nhiều người trong chúng ta lại thường gặp khủng hoảng nghề nghiệp vào tối Chủ nhật, khi mặt trời bắt đầu lặn. Để giúp ta tìm kiếm những công việc mang lại thoả mãn, đây là sáu ý tưởng:


- Firstly, accept that being confused about careers is perfectly normal. In a pre-industrial world there were, at most, some 2,000 different trades; nowadays there are estimated to be half a million different options. The result: we can become so anxious about making the wrong choice, we end up making no choice at all; psychologists call this the “paradox of choice”, paralysis stemming from too many options. We should acknowledge that confusion is natural, and fear entirely normal; but let neither of these scuppers our chances forever.


- Đầu tiên, phải hiểu rằng phân vân trong chọn nghề là chuyện bình thường. Thế giới trước công nghiệp chỉ có nhiều nhất 2,000 ngành nghề khác nhau; bây giờ phỏng đoán đã có ít nhất hơn nửa triệu nghề. Vì vậy, chúng ta sẽ trở nên quá lo lắng chọn sai nghề và cuối cùng không chọn nghề nào cả; các nhà tâm lý gọi đây là “nghịch lý lựa chọn”, cảm thấy không thể chọn vì có quá nhiều lựa chọn. Ta cần phải thừa nhận rằng cảm thấy hoang mang là tự nhiên, sợ hãi là bình thường; nhưng không thể để chúng cản trở những cơ hội của ta mãi.


- Secondly, know yourself. It is the oldest philosophical recommendation, and has particular relevance to careers. For 99% of us, knowing what we want to do doesn’t arise spontaneously; like for example, knowing what to eat. Most of us don’t have a calling; we don’t hear a commanding God-like voice directing us to accountancy, or packaging and distribution. That isn’t to say we don’t have taste or inclinations, we just don’t know them clearly enough, which is a perilous position to be in, as not having a plan quickly puts us at the mercy of those who have one. We only catch glimpses, little hints of our tastes. So, what we have to do is learn to pick up on their faint sounds; start by parking any concerns for money at a time. Financial panic too often kills all dialogues with the more authentic, passionate sides of one’s nature. Write down without being too logical or analytical about it, everything you have enjoyed doing or making, which might include building a tree-house, or sorting out the winter clothes. The weirder and more offbeat list, the better. In the long and confused tangle that follows, there will, somewhere, be the shape of an ideal future working self, but it will be very messed up, and in need of being analyzed thoroughly. That is where philosophy comes in; philosophy is the art of clearing up and demanding logic of our first thoughts.


- Thứ hai, phải hiểu bản thân. Đây là lời khuyên tâm lý học lâu đời nhất, và có liên quan khá nhiều đến sự nghiệp. 99% chúng ta không biết được ngay rằng mình muốn làm điều gì; ví dụ như biết được mình muốn ăn gì. Hầu hết chúng ta đều không được nhận lời kêu gọi nào; chúng ta không hề nghe thấy tiếng nói của Chúa chỉ dẫn ta đến con đường kế toán, hay đóng gói và xuất khẩu. Như vậy không có nghĩa ta không có sở thích hay khuynh hướng gì, chỉ là ta không biết rõ về chúng, mà đây lại là một vị trí nguy hiểm, vì nếu không có kế hoạch thì ta sẽ bị lấn át bởi những người đã có. Chúng ta chỉ thấy được những mảnh gợi ý nhỏ về sở thích của mình. Nên điều ta cần làm là lắng nghe tiếng kêu yếu ớt của chúng; đầu tiên hãy gạt từng nỗi lo về tiền bạc ra một lúc. Khủng hoảng tài chính thường giết chết mọi giao tiếp với bản chất chân thật và đam mê trong mỗi người. Hãy viết ra những gì bạn đã từng thích làm hay thích tạo ra mà không cần phải suy xét logic quá nhiều, như xây nhà trên cây, hoặc phân loại quần áo mùa đông. Danh sách càng kỳ quặc và khác thường càng tốt. Trong danh sách dài, rối rắm và khó hiểu đó, ở đâu đó sẽ có bóng hình của một tương lai đang làm công việc lý tưởng, nhưng nó sẽ rất lộn xộn và cần được phân tích thật kĩ. Đó là lúc tâm lý học nhảy vào; tâm lý học là nghệ thuật sắp xếp lại và đòi hỏi tính hợp lý từ những suy nghĩ bộc phát của chúng ta.


- Thirdly, think a lot. If it might take a couple of days, even a week, to choose a new car, it could, fairly, take a year or more of sustained daily reflection to start to identify a career that fits. We tend to feel guilty about this, imagining we are being self-indulgent – far from it. We may need to empty every weekend for months to sort out the biggest conundrum of our lives. To make sure we don’t continue to spend the rest of our lives trapped in a job unwittingly chosen for us by our unknowing 16-year-old selves, we need to be properly generous about the amount of time we will need to give this.


- Thứ ba, phải suy nghĩ kĩ. Nếu phải mất vài ngày, có khi cả tuần, để chọn mua một chiếc ô tô mới, thì cũng có thể mất một năm nhìn nhận bản thân hoặc hơn mới có thể định hình được một công việc phù hợp. Vì thế ta thường thấy có lỗi, nghĩ rằng mình đang quá nuông chiều bản thân – nhưng không đâu. Chúng ta có thể phải dành rất nhiều ngày cuối tuần trong nhiều tháng để trả lời những câu hỏi hóc búa đời ta. Để đảm bảo ta không tiếp tục dành cả đời mắc kẹt trong một công việc mà ta lúc 16 tuổi đã ngây ngô chọn phải mà không biết gì, ta phải dành thật nhiều thời gian ra để suy nghĩ cho kĩ lưỡng vấn đề này.


- Fourthly, try something. It is tempting to imagine we will be able to work out the shape of the workplace, and of our own characters simply through pure process of reflection, but we need data. And we can only understand ourselves and others by colliding with the real world, in the process getting to know both its and our own natures. We should take small, non-irrevocable steps to gather information, for example by shadowing, interning, or volunteering. We must not think we always have to resign on Monday, we can investigate our futures through branching projects on the side of existing jobs.


- Thứ tư, hãy thử làm gì đó. Thật dễ tưởng tượng ta sẽ có thể hiểu được cách hoạt động của chỗ làm, và bản chất của ta chỉ bằng việc nhìn nhận lại bản thân, nhưng ta cần dữ liệu. Và chúng ta chỉ có thể hiểu được bản thân và người khác thông qua va chạm với thế giới, từ đó hiểu được bản chất của thế giới cũng như chính mình. Ta nên bước từng bước nhỏ và không gây tổn thất nhiều để tìm thông tin, ví dụ như dự khán, thực tập, hoặc làm tình nguyện. Chúng ta không được nghĩ rằng ta sẽ luôn phải nghỉ việc vào thứ Hai, ta nên nghiên cứu tương lai của mình qua những nhánh nhỏ mọc ra từ bên lề các công việc đã có sẵn.


- Five, reflect on what makes people unhappy. Every successful business is, at heart, an attempt to solve someone else’s problem; the bigger and more urgent problem, the greater the opportunity. To flex your entrepreneurial muscles, consider an average day and everything in it that might make someone unhappy; from losing the house key, to finding the food is a little greasy, to arguing yet again with their spouse. Each of these is a business opportunity waiting to be exploited; it is a chance for us to serve, which is what work really is. It’s easy to imagine that everything has been done and tried – nonsense, we are unhappy enough for capitalism to have many more centuries of invention and creativity to it.


- Thứ năm, nghĩ thử xem điều gì có thể làm mọi người không vui. Mọi ngành kinh doanh đều có bản chất là một cách để giải quyết vấn đề của người khác; vấn đề càng lớn và khẩn cấp thì cơ hội càng lớn. Để rèn kỹ năng kinh doanh, hãy nghĩ xem trong một ngày, và mọi thứ xảy ra trong đó, sẽ có điều gì có thể khiến người ta bực bội; như mất chìa khoá nhà, thấy đồ ăn hơi nhiều dầu mỡ, hay lại cãi nhau với vợ/chồng mình. Mỗi thứ đó đều là một cơ hội kinh doanh chờ được khai thác; là dịp để ta có thể phục vụ mọi người, chính là bản chất của việc đi làm. Đừng nghĩ mọi thứ đều đã được làm thử và xong hết rồi – nhảm nhí, chúng ta có đủ bất hạnh để tư bản có thêm nhiều thế kỉ sáng chế và sáng tạo để phục vụ ta.


- Six, be confident. So many bad self-help books are about confidence, it can be tempting to dismiss the whole topic as nonsense, but in a peculiar and rather humbling way, it truly does seem as though the difference between success and failure is sometimes nothing less than the courage to give it a go. The ability to imagine oneself into a role, to surmise one doesn’t need to ask anyone for permission, that many of the top positions simply belong to those who dare to boldly ask for them. A lack of confidence is, at heart, a misunderstanding of the way the world works. It is an internalized feudalism which imagines that only certain people but not oneself have the right, preordained, to get certain things. It isn’t true. As we know, a lot more is possible than we might think at our moments of timidity and doubts.


- Thứ sáu, phải tự tin. Nhiều cuốn sách tự lực dở toàn nói về tự tin, nên bạn dễ gạt đi chuyện này và coi nó là vớ vẩn, nhưng theo một cách kì lạ và có phần khiêm tốn thì, có vẻ như đúng là nhiều khi sự khác biệt giữa thành công hay thất bại chính là việc có đủ can đảm để thử hay không. Khả năng tưởng tượng được bản thân ở vị trí nào đó, và phỏng đoán rằng mình không cần xin phép ai cả, là lý do mà nhiều vị trí ở cấp cao chỉ thuộc về những người dám can đảm tự đề cử bản thân. Về bản chất, việc thiếu tự tin, là hiểu sai về thế giới. Đó là việc mọi người trong thâm tâm nghĩ một cách cổ hủ rằng chỉ có một số người, chứ không phải mình, là có quyền bẩm sinh được nhận những điều vĩ đại nào đó. Điều đó không đúng. Như ta đã biết, ta có thể làm được nhiều hơn những gì ta nghĩ trong những phút giây yếu đuối và ngờ vực. 


That is the start of the path towards a job we will not regret on our deathbeds, which should always be the ultimate criterion.


Đây là khởi đầu đưa ta đến con đường tìm một công việc mà đến cuối đời cũng sẽ không hối hận, và đó phải là điều kiện tiên quyết nhất.

………………..

Cảm ơn bạn đã thật chăm chỉ, nếu cần thêm tài liệu hãy nói với DJC. Bạn thấy đoạn dịch nào chưa phù hợp hãy comment ở phần bình luận, DJC rất hân hạnh được nghe góp ý của bạn. Nếu cần hỗ trợ hãy liên hệ với DJC và đừng quên tải App để xem tài liệu trên giao diện thân thiện hơn và sở hữu kho tri thức tinh hoa Việt. 


iOS:         TẢI APP NGAY

Android:  TẢI APP NGAY