DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi


Xây dựng hành trình tri thức thời kinh tế số
DJC Ebook
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 7263
Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số
DJC Khóa học
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 6305
Phát triển năng lực cá nhân & đội ngũ thời kinh tế số
DJC Ebook
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 6088
Xây dựng tổ chức học tập thời kinh tế số
DJC Ebook
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 5123
Vận dụng tư duy “5 làm” thời kinh tế số
DJC Ebook
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 6084
Phát triển tri thức thời kinh tế số
DJC Ebook
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 5558