DJC
Xây dựng hành trình tri thức thời kinh tế số
Cao cấp
Cấp độ: Căn bản
5721 lượt xem

Tác giả: Bùi Quang Tuyến

Học vị: Tiến sĩ

Vị trí: Cố vấn Chiến lược DJC, Giám đốc Học viện Viettel

Đối tượng phù hợp
  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp

Lý do nên xem

  • Giúp hiểu tổng quát bức tranh tri thức trong thời kinh tế số

Tóm tắt nội dung

Cách mạng công nghiệp 4.0 là chìa khóa mở cánh cửa đi vào nền kinh tế số nhưng bên cạnh đó vẫn còn cần nhiều giải pháp để có thể hiện thực hóa mục tiêu này. Dưới ngòi bút của Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Bùi Quang Tuyến, Giám đốc Học viện Viettel, những quan điểm mới, tiến bộ về các vấn đề để xây dựng hành trình tri thức thời kinh tế số hiệu quả đã được chia sẻ:

  • Luận bàn về tri thức

  • Cuộc đời là một hành trình tri thức

  • Hành trình tri thức của tổ chức