DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Vốn nhân lực và chuyển dịch trong học tập, đào tạo (1)

8749 lượt xem
 

Tác giả: TS. Bùi Quang Tuyến

image
1904 lượt xem

Tác giả: Bùi Quang Tuyến và các chuyên gia học viện Viettel

Nhà cung cấp: DJC

Đối tượng phù hợp

  • Người đi làm, quản lý đào tạo 

  • Trường học và doanh nghiệp

Lý do nên xem
  • Hiểu tổng quát về bức tranh “nhân lực” thời 4.0

  • Giúp xây dựng nền tảng để thay đổi vốn nhân lực phù hợp với xu hướng hiện nay

Tóm tắt nội dung

Các công ty đều chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực và xem đây là một nhiệm vụ quan trọng . Đặc biệt, trong thời đại 4.0, con người càng phụ thuộc vào công nghệ thì ngày càng nhiều lĩnh vực sẽ bị công nghệ thay thế hoàn toàn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cần có sự thích nghi và bắt đầu quá trình thay đổi trong học tập và đào tạo. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Tiến sĩ Bùi Quang Tuyến sau đây:

  • Vốn nhân lực thời 4.0

  • Những thay đổi từ môi trường

  • Một số chuyển dịch trong học tập, đào tạo