DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Con đường hướng tới tổ chức học tập (2)

5106 lượt xem
 

Tác giả: TS. Bùi Quang Tuyến

image
299 lượt xem

Tác giả: Bùi Quang Tuyến và các chuyên gia học viện Viettel

Nhà cung cấp: DJC

Đối tượng phù hợp
  • Người đi làm, quản lý đào tạo 

  • Trường học và doanh nghiệp

Lý do nên xem
  • Nhận thức tầm quan trọng của học tập và đào tạo

  • Giúp xây dựng văn hóa học tập trong doanh nghiệp

Tóm tắt nội dung

Học tập và đào tạo xưa nay vốn được xem là cách thức góp phần thúc đẩy, nâng cao năng lực, chất lượng nhân sự và là một trong những yếu tố mang lại lợi thế cạnh tranh trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp trong thời đại 4.0, vấn đề này càng phải được chú trọng hơn nữa để bắt kịp xu thế:

  • Các giai đoạn phát triển của học tập, đào tạo

  • Văn hóa học tập của doanh nghiệp

  • Năng lực của doanh nghiệp trong thời 4.0