DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Vận dụng tư duy “5 làm” thời kinh tế số

6206 lượt xem
 

Tác giả: TS. Bùi Quang Tuyến

image
5702 lượt xem

Tác giả: Bùi Quang Tuyến

Nhà cung cấp: DJC

Đối tượng phù hợp
  • Giúp hiểu được mô hình tư duy “5 làm” và cách vận dụng vào thực tiễn

Lý do nên xem

  • Giúp hiểu được mô hình tư duy “5 làm” và cách vận dụng vào thực tiễn

Tóm tắt nội dung

Mô hình tư duy 5 làm là một bước đột phá trong cách nghĩ cách làm mang lại hiệu quả khác biệt đã được Tiến sĩ Bùi Quang Tuyến đề cập trong công trình nghiên cứu “Hành trình tri thức thời Kinh tế số”. Hãy cùng Thư viện 100 năm khám phá nhé!

  • Góc nhìn về “làm việc” thời kinh tế số

  • Luận bàn về mô hình tư duy “5 Làm”

  • Vận dụng mô hình tư duy “5 Làm”

  • Mối quan hệ giữa các thành tố trong “5 Làm”

  • Thông điệp từ mô hình tư duy “5 Làm”