DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Phát triển tri thức thời kinh tế số

5844 lượt xem
 

9. Lời Kết

video
86 lượt xem

Tác giả: Bùi Quang Tuyến

Nhà cung cấp: DJC

Đối tượng phù hợp
  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp

Lý do nên xem

  • Giúp phát triển, mở rộng kinh tế tri thức thời kinh tế số

Tóm tắt nội dung

Nhận diện bản chất kinh tế số, nắm bắt đúng thời cơ trong bối cảnh mới, lựa chọn chiến lược thích hợp đang là yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp. Theo Tiến sĩ Bùi Quang Tuyến, để áp dụng công trình nghiên cứu “Hành trình tri thức thời Kinh tế số”  vào thực tiễn, doanh nghiệp cần chuẩn bị:

  • Xuất phát từ thực tiễn

  • Khái quát thành lý luận

  • Đúc rút thành mô hình

  • Triển khai để kiểm chứng

  • Thực hiện việc lan tỏa

  • Phát triển tri thức mới

  • Thông điệp từ Phát triển tri thức thời kinh tế số