DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Nỗi sợ từ đâu đến?

| 1321 lượt xem | Hồi Hoàng

Nỗi sợ từ đâu đến?

Nỗi sợ xuất hiện bởi vì bạn muốn người khác nghĩ tốt về bạn.

Đó là điều làm cho mọi người hèn nhát và bị thống trị bởi sự đánh giá của người khác.

Một khi bạn chấp nhận chính mình, thì việc người khác nghĩ tốt hay xấu về bạn không còn quan trọng.

Nhìn thấy thực tế dơn giản này, tôi đã bỏ rơi ý tưởng về sự đánh giá của mọi người; và điều đó đã mang lại cho tôi tự do đến mức không thể diễn tả.
 

OSHO

 

Chia sẻ từ VietCoach

Nguồn ảnh: Internet