DJC

Các dự án của Tập đoàn Hành trình Kim cương luôn hướng đến việc gieo trồng hạt giống thiện lương, tích luỹ tri thức và khuyến khích mỗi người trở thành một công dân có ích cho xã hội.

TS. Nguyễn Sinh Thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng


TS. Nguyễn Sinh Thành
Coming soon!

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC