DJC

Các dự án của Tập đoàn Hành trình Kim cương đã và đang tạo ra một cộng đồng những người Việt trẻ bản lĩnh, có tri thức, dám khát khao và theo đuổi ước mơ.

PGS. TS. Hoàng Bích Thủy Giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội


PGS. TS. Hoàng Bích Thủy
Coming soon!

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC