DJC

Thư viện 100 năm DJC là một bước đột phá trong việc đưa thư viện đến gần hơn với người dân Việt Nam cùng một diện mạo hiện đại, sống động và nguồn tài liệu đa dạng, phong phú.

TS. Khiêm Nguyễn CEO NLP Trainer, 6K International, In-country Leader Build a School Foundation


TS. Khiêm Nguyễn
Coming soon!

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC