DJC

DJC - TUYỂN DỤNG CTV DỊCH THUẬT

Ngày đăng:

Vị trí:

DJC - TUYỂN DỤNG CTV DỊCH THUẬT
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Soạn và dịch lại các tài liệu ở định dạng text/video/... được chỉ định và đảm bảo tiến độ được đề ra.
- Dịch chuẩn văn, phù hợp ngữ cảnh, đúng cấu trúc, ngữ pháp tiếng Việt. Nếu dịch văn nói sang văn viết sẽ cần chủ động linh hoạt

DJC - TUYỂN DỤNG CTV CHÉP TÀI LIỆU

Ngày đăng:

Vị trí:

DJC - TUYỂN DỤNG CTV CHÉP TÀI LIỆU
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Soạn và chép tài liệu dựa theo video sẵn có, lựa chọn nội dung chắt lọc nhất để khát quát ra text. Video sẽ theo dạng các buổi workshop và meeting trên Zoom, CTV sẽ nghe và khái quát chép lại nội dung chính liên quan đến chủ đề. Cò

Banner dọc

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC