DJC
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Miễn phí
Cấp độ: Căn bản
1279 lượt xem

Tác giả: Biên tập viên DJC

Đối tượng phù hợp

65 năm Sư phạm Văn khoa là ấn phẩm đặc biệt dành riêng cho Thầy và trò Khoa Ngữ Văn Đại học sư phạm Hà Nội, bởi chứa đựng trong 200 trang sách là những thông tin quý giá về Khoa Ngữ Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội. Bất cứ bạn đọc nào cũng nên lật giở từng trang của cuốn Kỷ yếu để tìm trong đó những điều thú vị, cả về thông tin và cách thiết kế một cuốn Kỷ yếu.

Lý do nên xem

Kỷ yếu là một ấn phẩm đặc biệt được trình bày đẹp, phong cách hiện đại, bố cục mạch lạc, thông tin giá trị, bạn hoàn toàn có thể tham khảo cách làm một cuốn kỷ yếu dạng tạp chí.

Tóm tắt nội dung

Kỉ yếu 65 năm Sư phạm Văn khoa lưu lại những thông tin, số liệu, kỉ niệm, xúc cảm liên quan tới lịch sử 65 năm hình thành và phát triển của Khoa, giúp gắn kết quá khứ với hiện tại, gắn kết các thành viên của cộng đồng Văn khoa, một khoa của Trường Đại học sư phạm uy tín hàng đầu cả nước, đã đào tạo được nhiều thế hệ tài năng phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.

Link Ebook


Kỷ yếu 65 năm Sư phạm Văn khoa

1279 lượt xem