DJC
Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn
Miễn phí
Thư viện số 100 năm Kỹ năng cơ bản
Cấp độ: Căn bản
6049 lượt xem

Tác giả: Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự

Học vị: Thạc sĩ

Vị trí: Tác giả, Kĩ sư Bảo hộ lao động, Giảng viên, Diễn giả

Đối tượng phù hợp

 • Học sinh tiểu học.

 • Phụ huynh và giáo viên.

Lý do nên xem

 • Giúp các bé học cách nói lời xin lỗi và cảm ơn

Tóm tắt nội dung

    Lần đầu tiên bạn nói tiếng “cảm ơn” hoặc “xin lỗi” là khi nào? Biết cảm ơn và biết nói lời xin lỗi là một nguyên tắc cơ bản nhất trong văn hóa giao tiếp giữa con người với con người. Vậy khi nào là thời điểm thích hợp để nói CẢM ƠN hoặc XIN LỖI và nói như thế nào? Chúng ta cùng đọc nhé! 

 • Khi nào cần nói lời cảm ơn?

 • Cách nói lời cảm ơn

 • Các cách cảm ơn khác

 • Khi nào cần nói lời xin lỗi?

 • Nếu em không nói lời xin lỗi thì sao nhỉ?

 • Cách nói lời xin lỗi

 • Làm gì khi chưa được tha thứ?

 • Thực hành mỗi ngày

 • Bài học ghi nhớ