DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi


Free
Em hiểu về mình
DJC Kỹ năng cơ bản
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 7902
Free
Em lễ phép lịch sự
DJC Kỹ năng cơ bản
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 5677
Free
Em lịch sự mượn đồ
DJC Kỹ năng cơ bản
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 5725
Free
Em lịch sự trong bữa ăn
DJC Kỹ năng cơ bản
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 5547
Free
Em lịch sự nhờ giúp đỡ
DJC Kỹ năng cơ bản
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 4861
Free
Em lịch sự đến nhà người khác
DJC Kỹ năng cơ bản
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 5747
Free
Em lịch sự khi có khách đến nhà
DJC Kỹ năng cơ bản
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 5404
Free
Em ứng xử khi bị trêu chọc
DJC Kỹ năng cơ bản
Cấp độ: Sơ Cấp Lượt xem: 5489