DJC
An toàn giao thông cùng Honda Việt Nam - Phần 2
Miễn phí
Công ty Honda Việt Nam Kỹ năng sống
Cấp độ: Căn bản
97 lượt xem

Tác giả: Công ty Honda Việt Nam

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh tiểu học

Lý do nên xem

  • Giúp trang bị cho các em những kỹ năng an toàn giao thông

Tóm tắt nội dung

Hiện nay, an toàn giao thông đang là vấn đề nóng hổi. Ngay trong môi trường học đường, vấn đề này cũng được chú trọng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh về việc chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học. Như các bạn đã biết, chỉ một phút giây bất cẩn thôi, tai nạn giao thông sẽ gây ra đau thương mất mát cho bản thân, gia đình và xã hội. Hãy đồng hành với Thư viện 100 năm để trang bị cho bản thân những kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông, các em nhé!

Thông tin

Honda Tôi yêu Việt Nam - Vui Giao Thông mùa 2 - Tập 12: Bí mật dưới dòng sông. An toàn trên thuyền.

97 lượt xem