DJC
An toàn giao thông cùng Honda Việt Nam - Phần 1
Miễn phí
Công ty Honda Việt Nam Kỹ năng sống
Cấp độ: Căn bản
4670 lượt xem

Tác giả: Công ty Honda Việt Nam

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh tiểu học

Lý do nên xem

  • Giúp trang bị cho các em những kỹ năng an toàn giao thông

Tóm tắt nội dung

Giáo dục về kỹ năng an toàn giao thông cho các em học sinh, đặc biệt ở lứa tuổi tiểu học là nhiệm vụ cần thiết cũng như góp phần đem lại sự an toàn cho các em. Hãy đồng hành với Thư viện 100 năm để trang bị những kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông cho bản thân, các em nhé!

Thông tin

An toàn giao thông cùng Honda Việt Nam - Phần 1

4670 lượt xem