DJC
Em lịch sự mượn đồ
Miễn phí
Thư viện số 100 năm Kỹ năng cơ bản
Cấp độ: Căn bản
2974 lượt xem

Tác giả: Ngô Thị Thanh Mai và Cộng sự

Học vị: Thạc sĩ

Vị trí: Tác giả, Kĩ sư Bảo hộ lao động, Giảng viên, Diễn giả

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Lý do nên xem

  • Giúp các bé nắm vững các quy tắc giao tiếp ứng xử lịch sự khi mượn đồ.

Tóm tắt nội dung

    Cách mượn đồ của ai đó không khó phải không em? Nhưng em đã biết cách mượn đồ một cách lịch thiệp và đáng yêu chưa? Có một số mẹo rất đơn giản, em chỉ cần đọc và thực hành thôi. 

  • Tình huống

  • Cách mượn đồ

  • Lưu ý khi mượn đồ

  • Làm gì khi không được cho mượn đồ?

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ