DJC

Các dự án của Tập đoàn Hành trình Kim cương đã và đang tạo ra một cộng đồng những người Việt trẻ bản lĩnh, có tri thức, dám khát khao và theo đuổi ước mơ.

TS. Nguyễn Lê Hoài Anh Trưởng ban tổ chức Cộng đồng Nhà lãnh đạo trẻ SixT, SE


TS. Nguyễn Lê Hoài Anh
Coming soon!

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC