DJC
(R) Warren Buffet trong kinh doanh

(R) Warren Buffet trong kinh doanh

 • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

 • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm 

 • Sinh viên có niềm đam mê quản trị kinh doanh 

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 29/07/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo warren buffet kinh doanh

Nội dung chính bao gồm:

 • Xem cổ đông như đối tác

 • Văn hóa doanh nghiệp

 • Quản trị doanh nghiệp

 • Các nhà quản lý ở Berkshire

 • Thông tin truyền đạt

 • Mua lại Nebraska Furniture Mart “Bà B phi thường”

 • Mua lại Geico “Cổ phiếu tôi thích nhất”

 • Mua lại General Reinsurance

 • Đánh giá và quản lý rủi ro

 • Lương, thưởng cho giám đốc điều hành

 • Quản lý thời gian

 • Làm thế nào để đối mặt khủng hoảng?

 • Những nguyên tắc và thực tiễn quản lý

 • Hành vi quản trị

 • Những sai lầm tôi đã phạm phải

 • Đầu tư cá nhân

 • Buffett, Người thầy

 • Khiếu khôi hài và những câu chuyện