DJC

Đạt đến tầm cao mới

Start your online course today!

Skill up and have an impact! Your business career starts here.
Time to start a course.

Xem tất cả
Bảng thành tích

Hiện chưa có bảng xếp hạng :(

Xem tất cả
Các khóa học phổ biến nhất

(S) Tăng cường thể lực cùng Battle Rope

- Giữ dáng, tăng cơ và phát triển đồng bộ

(E) Cách Hiểu đúng về người cao tuổi
  • Giúp trang bị kiến thức về đặc điểm thể chất, tâm lý của người cao tuổi.

  • Giúp nhận thức rõ nhu cầu chăm sóc người cao tuổi.

  • Giúp khuyến khích các bạn tìm tòi những kiến thức mới.

(S) Tự chủ tài chính
  • Giúp sửa đổi các tư duy sai lầm về tài chính

  • Giúp tiếp cận các công cụ quản trị tài chính cá nhân hiện đại

  • Giúp biết cách xây dựng kịch bản tự chủ tài chính cho cuộc đời

Xem tất cả
Khóa học mới nhất

Nội dung mới
(R) Những trò quỷ quái không trái lương tâm

  • Cung cấp bí quyết, phương pháp giúp bạn sống với đam mê và gặt hái thành công


Nội dung mới
(R) Khác Biệt Hay Là Chết

  • Học được cách tạo ra sự khác biệt giữa công ty mình và đối thủ trong kinh doanh


Nội dung mới
(R) Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

  • Cung cấp bí quyết, phương pháp để quản lý doanh nghiệp hiệu quả

  • Giúp khuyến khích tìm tòi kiến thức mới