DJC
(R) Quà tặng từ những điều kém hoàn hảo

(R) Quà tặng từ những điều kém hoàn hảo

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm 

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

Nội dung chính bao gồm:

  • 10 nguyên tắc dựa trên lòng dũng cảm, đồng cảm và vị tha với mọi người xung quanh để có một cuộc sống hoàn hảo hơn.