DJC
(R) Nghệ thuật giao tiếp

(R) Nghệ thuật giao tiếp

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Nghệ thuật giao tiếp

    "Lời nói không mất tiền mua - Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", nghệ thuật giao tiếp trong lời truyền dân gian chỉ giản dị và mộc mạc vậy thôi nhưng cũng thấm lắm. Hôm nay, chúng ta cùng đến với bản tóm tắt sách "Nghệ thuật giao tiếp" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Nhà ngoại giao xuất chúng đã được trao giải Nobel hoà bình, để xem chúng ta sẽ thu lượm được thêm lời chỉ dẫn giá trị nào nữa nhé!