DJC
Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Cách để giành phần thắng trong trò chơi cuộc đời

Nội dung chính bao gồm:

  • Đi tìm hình mẫu lý tưởng của bản thân

  • Không chống cự lại quy luật cuộc sống

  • Vượt qua nỗi sợ hãi bằng niềm tin

  • Một tình yêu chân thành

  • Sức mạnh của ngôn từ