DJC
(E) Ứng dụng công nghệ trong học tập và đào tạo tại doanh nghiệp (4)

(E) Ứng dụng công nghệ trong học tập và đào tạo tại doanh nghiệp (4)

  • Người đi làm, quản lý đào tạo.

  • Trường học và doanh nghiệp.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 31/08/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Xu hướng đào tạo trực tuyến trong doanh nghiệp

  • Hành vi học tập của người đi làm

  • Hệ thống quản trị học tập trực tuyến LMS

  • Trí tuệ nhân tạo

  • Công nghệ thực tế ảo

  • Ứng dụng số trong học tập và đào tạo