DJC
(E) Phát triển năng lực cá nhân & đội ngũ thời kinh tế số

(E) Phát triển năng lực cá nhân & đội ngũ thời kinh tế số

  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức doanh nghiệp 

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/04/2022
Thành viên 1
Phát triển năng lực đội ngũ thời kinh tế số Sống và Lãnh Đạo

  • Những vấn đề nhân sự thời kinh tế số

  • Góc nhìn mới về phát triển đội ngũ

  • Phát triển năng lực tổ chức thời kinh tế số

  • Năng lực cá nhân cần có thời kinh tế số

  • Xây dựng và phát triển năng lực cá nhân thời kinh tế số

  • Thông điệp từ Phát triển năng lực đội ngũ thời kinh tế số