DJC
(E) Kỹ năng giao tiếp ứng xử văn minh nơi làm việc

(E) Kỹ năng giao tiếp ứng xử văn minh nơi làm việc

  • Sinh viên và người đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 01/04/2022
Thành viên 1
premium Sống và Lãnh Đạo
  • Tổng quan giao tiếp doanh nghiệp

  • Trang phục – Diện mạo – Tác phong trong doanh nghiệp

  • Ứng xử chuẩn mực và văn minh nơi làm việc

  • Văn hóa chúc mừng và quà tặng