DJC
(E) Giải mã "Khoảng cách thế hệ"

(E) Giải mã "Khoảng cách thế hệ"

  • Tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi.

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 13/07/2022
Thành viên 1
Tuệ 0-6 premium

Khoảng cách thế hệ luôn là vấn đề nhức nhối trong xã hội và đã có rất nhiều những nỗi đau cũng như hối tiếc cũng từ nguyên nhân gốc là thiếu sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các thế hệ. Do vậy, DJC đã nghiên cứu và biên soạn cô đọng một số nội dung chính để mọi người có thể nắm bắt nhanh nhất:

  • Định nghĩa Gen XYZ

  • Bí mật Gen XYZ

  • Giải mã Gen XYZ