DJC
(E) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn

(E) Em nói lời xin lỗi và lời cảm ơn

 • Học sinh tiểu học.

 • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 28/07/2022
Thành viên 1
6-12 kỹ năng giao tiếp ứng xử premium

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

 • Khi nào cần nói lời cảm ơn?

 • Cách nói lời cảm ơn

 • Các cách cảm ơn khác

 • Khi nào cần nói lời xin lỗi?

 • Nếu em không nói lời xin lỗi thì sao nhỉ?

 • Cách nói lời xin lỗi

 • Làm gì khi chưa được tha thứ?

 • Thực hành mỗi ngày

 • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp các em tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.