DJC
(E) Em lễ phép lịch sự

(E) Em lễ phép lịch sự

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 28/07/2022
Thành viên 1
6-12 premium BKN kỹ năng giao tiếp ứng xử

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Tình huống

  • Chào hỏi khi nào?

  • Các cách chào hỏi

  • Lời nói lịch sự, lễ phép

  • Thực hành mỗi ngày

  • Bài học ghi nhớ

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bé tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.