DJC
(E) Em làm quen với tiền

(E) Em làm quen với tiền

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh, giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 15/06/2022
Thành viên 1
6-12 tiền

Cuốn sách cung cấp các nội dung chính sau:

  • Một lần đi siêu thị cùng Kim

  • Mua những thứ có ý nghĩa

  • Mệnh giá tiền

  • Quy đổi tiền

  • Tại quán cafe

  • Tổng kết