DJC
(E) Em học thuyết trình

(E) Em học thuyết trình

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh và giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 23/06/2022
Thành viên 1
premium 6-12 làm quen kỹ năng thuyết trình

Cẩm nang “Kỹ năng thuyết trình trước đám đông” gồm 8 cuốn:

  • Cuốn 1: Em làm quen với kỹ năng thuyết trình

  • Cuốn 2: Cách mở đầu bài thuyết trình

  • Cuốn 3: Phát triển nội dung bài thuyết trình

  • Cuốn 4: Cách kết thúc bài thuyết trình

  • Cuốn 5: Sử dụng phi ngôn từ trong thuyết trình

  • Cuốn 6: Trang phục khi thuyết trình

  • Cuốn 7: Sử dụng các đạo cụ khi thuyết trình

  • Cuốn 8: Giao lưu với khán giả khi thuyết trình

Hy vọng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ giúp bé tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.