DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Ngân hàng Di sản

Diamond Brand Institute
Diamond Brand Institute
DBI cung cấp giải pháp tư vấn, đào tạo, đóng gói, truyền thông và đồng hành xây dựng thương hiệu di sản cho cá nhân, doanh nghiệp, dòng họ và các tỉnh thành góp phần kiến tạo quốc gia thịnh vượng và hạnh phúc!
Mua ngay
Truy cập
Tủ sách bốn phương
Tủ sách bốn phương
Nơi sưu tầm, lưu trữ các cuốn sách hay được phân loại theo chủ đề và số hóa dưới nhiều định dạng khác nhau, giúp bạn đọc có được không gian thư giãn thưởng thức các tác phẩm...
Mua ngay
Truy cập
Thư viện Mầm non DJC
Thư viện Mầm non DJC
Đây là Thư viện số mẫu DJC biên tập, thiết kế, sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, có chắt lọc nội dung, kiểm soát chất lượng và tuân thủ luật bản quyền khai thác với mục đích phụng sự cộng đồng.
Mua ngay
Truy cập
Thư viện Liên cấp DJC
Thư viện Liên cấp DJC
Đây là Thư viện số mẫu DJC biên tập, thiết kế, sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, có chắt lọc nội dung, kiểm soát chất lượng và tuân thủ luật bản quyền khai thác với mục đích phụng sự cộng đồng.
Mua ngay
Truy cập

Tin tức Sự kiện