DJC
Thói quen hiện tại
Cao cấp
Kế hoạch nhỏ Slide
Cấp độ: Căn bản
4328 lượt xem

Tác giả: Neil Fiore

Vị trí: Nhà tâm lý học

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Lý do nên xem

  • Giúp bạn giải quyết các thói quen trì trệ 

  • Phân tích các cách quản lý và phát triển bản thân

Tóm tắt nội dung

Bạn có thói quen “nước đến chân mới nhảy” hay chờ đến phút cuối cùng mới chịu bắt tay vào làm nhiệm vụ. Làm sao để bạn có thể từ bỏ thói quen trì hoãn này? Thông qua bản tóm tắt “Thói quen hiện tại” bạn sẽ đi sâu vào gốc rễ của vấn đề và biết cách giải quyết chúng.

Thói Quen Hiện Tại

4328 lượt xem