DJC
Sức mạnh của thói quen
Cao cấp
Kế hoạch nhỏ Sách tóm tắt
Cấp độ: Căn bản
3007 lượt xem

Tác giả: Charles Duhigg

Vị trí: Phóng viên của The New York Times, Tác giả

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Lý do nên xem

  • Giúp bạn bắt đầu một thói quen tốt như tập thể dục thường xuyên hay loại bỏ thói quen xấu như ăn đồ ăn nhanh

  • Quan tâm đến xu hướng hình thành thói quen được vận dụng ở các công ty

  • Giúp bạn bắt đầu những lề thói mới trong tổ chức của mình

Tóm tắt nội dung

Thói quen được hình thành từ những hoạt động được lặp đi lặp lại hằng ngày. Nhưng với quyển sách Sức mạnh của thói quen, Charles Duhigg đã cho chúng ta thấy được việc rèn luyện những thói quen sẽ tạo nên những lợi ích tuyệt vời. Bạn sẽ loại bỏ được quan điểm rằng thói quen chỉ là những điều trong vô thức. Và nhờ vào những thói quen có chọn lọc còn có thể giúp bạn thành công.

Ebook tóm tắt - DJC

3007 lượt xem