DJC
Tăng cường thể lực cùng Battle Rope
Miễn phí
Cấp độ: Căn bản
1652 lượt xem

Tác giả: Luca Hocerva & Justin Miller

Đối tượng phù hợp

- Vận động viên chuyên nghiệp 

- Cá nhân yêu thích thể dục thể thao 

Lý do nên xem

- Giữ dáng, tăng cơ và phát triển đồng bộ

Tóm tắt nội dung

- Hiểu về Battle Rope
- Video hướng dẫn luyện tập

Thông tin

Giới thiệu về ADC

1652 lượt xem