DJC

Tập đoàn Hành trình Kim cương đồng hành cùng bạn trên con đường khai mở tri thức và phát triển bản thân, giúp bạn tự tin toả sáng như một viên kim cương lấp lánh.

ThS. Phó Thị Hương Ceo, Cofounder Faca Education


ThS. Phó Thị Hương
Coming soon!

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC