DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 6, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn có tài liệu để con em học Toán.  


Cập nhật gần nhất 28/09/2023
Thành viên 2
Toán học

         Cuốn sách “Toán Lớp 6 - Kết nối tri thức” gồm 9 chương với các chủ đề xoay quanh hai lĩnh vực lớn của Toán học là Đại số và Hình học. Ở quyển sách này, các em học sinh sẽ được tiếp xúc với các kiến thức cơ bản trong đại số như: Lũy thừa, xác suất thống kê, số tự nhiên… và kèm theo đó là các vấn đề liên quan đến hình học, sự đo lường trong Toán học.