DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh lớp 2 - Chân trời sáng tạo

  • Học sinh lớp 2, giáo viên.

  • Người học tiếng Anh sơ cấp.

  • Giáo viên, phụ huynh muốn cải thiện chất lượng học tập cho con em. 

Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
Tiếng anh

  Cuốn sách “Tiếng Anh 2 - Chân trời sáng tạo” gồm 6 bài học chính:

+ Unit 1: What color is it? 

+ Unit 2: What’s this?

+ Unit 3: It’s a plane?

+ Unit 4: They are bears

+ Unit 5: This is my nose! 

+ Unit 6: Lunch time!

Cùng với đó là phần tìm hiểu về văn hoá sẽ giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh tư duy phản biện và biết cách đặt một câu nghi vấn trong tiếng Anh thông qua các bài học (unit) như: Đây là màu gì?, Đó là cái máy bay đúng không?, Đây là gì?...