DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 1 - Kết nối tri thức

Tiếng Anh lớp 1 - Kết nối tri thức

  • Học sinh lớp 1, giáo viên.

  • Người mới bắt đầu học tiếng Anh.

  • Phụ huynh muốn giúp con học tiếng Anh tốt hơn.

        

Cập nhật gần nhất 26/08/2023
Thành viên 1
Tiếng anh

 Cuốn sách “Tiếng Anh 1 - Kết nối tri thức” gồm 16 bài học chính với mỗi bài là 4 video bài giảng tập trung vào 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết cơ bản trong tiếng Anh. Qua đó, người học có thể tiếp thu kiến thức một cách chủ động, tiết kiệm thời gian hơn. Điểm nổi bật của cuốn sách nằm ở việc tách nhỏ những video bài giảng thành từng phần trong một bài, từ đó giúp người học chủ động hơn trong việc học, học những cái mình cần. Ngoài ra, bài giảng sinh động, phong cách giảng dạy trẻ trung cũng thu hút tốt sự chú ý của trẻ lớp 1.