DJC
(S) Em trở thành nhà đầu tư giỏi

(S) Em trở thành nhà đầu tư giỏi

  • Học sinh tiểu học.

  • Phụ huynh, giáo viên.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 09/08/2022
Thành viên 1
6-12 đầu tư giỏi tiền

    Có thể khi nghe đến khái niệm “Đầu tư” các em sẽ cảm thấy khó hiểu? Nhưng nếu nắm bắt được khái niệm cũng như hiểu được phương pháp vận dụng thì dần dần các em sẽ đạt được mục tiêu dư dả về tài chính và thực hiện được những ước mơ do chính sự dư dả về tài chính đem lại.

  • Đầu tư là gì?

  • Lợi nhuận đầu tư

  • Đầu tư lợi nhuận cao nhất

  • Các đầu tư khác

  • Để tiền tạo ra tiền

  • Tổng kết