DJC
(R) Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương

(R) Vô cùng tàn nhẫn vô cùng yêu thương

  • Ông bà, Cha Mẹ

  • Nhà giáo dục và quản lý giáo dục

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 18/08/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

 Nội dung chính bao gồm:

  • Nguyên tắc 1: Có làm mới có hưởng.

  • Nguyên tắc 2: Trì hoãn thỏa mãn và khéo léo từ chối thỏa mãn.

  • Nguyên tắc 3: Lùi một bước và biết buông tay.

  • Ứng dụng 3 nguyên tắc.