DJC
(R) Tỷ phú "Liều ăn nhiều"

(R) Tỷ phú "Liều ăn nhiều"

  • Nhà lãnh đạo

  • Doanh nhân

  • Những cá nhân mong muốn hiện thực hóa ước mơ làm giàu

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 18/08/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

 Nội dung chính bao gồm:

  • Softbank phát triển bằng M&A.

  • Tham vọng vươn ra thế giới.