DJC
(R) Tỷ phú bán giày

(R) Tỷ phú bán giày

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

  • Sinh viên có niềm đam mê quản trị kinh doanh

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Tỉ phú bán giày

    Phía sau mỗi doanh nghiệp thành công đều có một câu chuyện rất thú vị về hành trình của người "sáng tạo" và con đường họ đi. Hôm nay Thư viện 100 năm xin gửi tới AC bản tóm tắt của "Tỷ phú bán giày", hãy xem Tony chia sẻ điều gì với chúng ta nhé!